Caudalie, a committed brand - Caudalie

DÜNYA İÇİN SORUMLULUĞUMUZ

Trees in Germany
Trees icon

10 061 663

Halihazırda dikilmiş ağaçlar

2023 yılına kadar 8 ülkede 10 000 000 ağaç dikmiş olacak

Doğanın bize her gün sunduğu nimetlerin karşılığını ona geri vermeye çalışıyoruz.
Dünyaya ve insanlara saygılı ve bu amaca kendini adamış bir güzelliğe inanıyoruz.

Signature Mathilde & Bertrand
1% for the planet

Caudalie 2012 yılından bu yana 1% for the Planet Vakfı'nın üyesidir ve dünya çapındaki cirosunun %1'ini çevreyi korumak için çalışan derneklere bağışlamaktadır.

Avrupa ülkeleri ve dünya çapındaki kozmetik şirketleri arasında birinci konumdaki Caudalie 2021 yılına kadar 8 ülkede 8 milyondan fazla ağaç dikmiş olacak.

Neden ağaç dikiyoruz?

Çünkü bu, çevreyi korumanın ve yerel toplulukları desteklemenin en hızlı ve en etkili yoludur.Ağaç dikmek:

  • Biyolojik çeşitliliği korur

  • İklim değişikliğinin etkilerini azaltır

  • Karbondioksit salınımını azaltır

  • Yerel halka istihdam sağlar

Our actions around the world

Nordesta

Nordesta

Pur Projet

Pur Projet

WWF

WWF

Coeur de foret

Coeur de forêt

Arbres et paysages en Gironde

Arbres & Paysages

National Forest foundation

National Forest
Foundation

Ocean protect

Ocean protect

Planete urgence

Planète urgence

Envol vert

Envol vert

Animal protection

Animal protection

2012'den beri NORDESTA PARTNERİ

Piauí, Alagoas ve Pernambuco Eyaletleri - Brezilya

2021'e kadar Brezilya, Nordeste'de 500.000 ağaç dikilecek

Geçtiğimiz 25 yılda Brezilya'da 55 milyon hektarlık alan kaplayan (alan Fransa'nın yüzölçümü kadardır) ormanlık alan yok edilmiştir. Bizim yeniden ağaçlandırma projelerimiz kapsamında yer alan bölgeler Piauí, Alagoas ve Pernambuco eyaletlerinde yer almaktadır. Bu bölgelerde ağırlıklı olarak hayvancılık yapılmakta ve aşırı otlatmadan ötürü toprak kalitesi düşmektedir. Kuzeydoğu bölgesi 30 yıldır yeniden ağaçlandırma ve eğitimlerle doğal tropikal ormanların tahribiyle mücadele etmektedir.

Caudalie biyoçeşitlilik sağlamak için 2021 yılının sonuna kadar 500,000 ağaç dikerek gerçek orman koridorları yaratarak kuzeydoğu bölgesini destekleyecektir. Bu proje aynı zamanda yerel bitki örtüsü ile yaşamını devam ettiren endemik bal arılarının yeniden ortaya çıkmasını desteklemektedir: Amazon Meliponas arıları. Ekosistemin korunması için varlıklarının gerekliliği dışında aynı zamanda bu arılar yerel halkın satabileceği olağanüstü bir bal üretmektedir.

2012'den beri PUR PROJET PARTNERİ

San Martín - Peru Alto Huayabamba ve Biocorredor Martin Sagrado Projeleri

2020 yılına kadar Peru Amazonu'nda 2,025,000 ağaç dikilmiş olacak

Peru'nun San Martin bölgesinde bulunan And Dağları'nda 1 milyon hektarlık alana yayılan ormanlık alanın %40'ını kaybedildi. Biyoçeşitlilik ciddi tehlike altında ve torprak fakirleşmektedir. Tarımsal verim düşmekte ve yerel halk giderek yoksullaşmaktadır. Pur Project'in amacı organik tarım yapan küçük kahve ve kakao üreticilerine sürdürülebilir tarım yapabilmeleri için şartları yeniden sağlamaktır. Caudalie, %10'u tıbbi bitkilerden ve çiçeklerden oluşan çok çeşitli bitki türlerinin olduğu bölgeye 185,500 ağaç dikerek ve Alto Huayabamba Nehir bölgesini korumak amacıyla Pur Project'i desteklemektedir. Caudalie Ucayali bölgesinde yaşayan ve yerel bitkiler hakkında atalarından miras kalan bilgiye sahip Shipibos yerlileriyle tıbbi esanslar yapımı için çalışacak laboratuvar kurulması için çalışmaktadır.

2016'dan beri Caudalie, toplamda iki milyon ağaç dikerek 100,000 hektarlık ormanlık arazinin korunması ve oluşturulması için çalışmaktadır. Bu bölge UNESCO tarafından 2016 yılının Nisan ayında "Biyosfer Bölge" olarak belirlenmiştir.

2012'den beri PUR PROJET PARTNERİ

Chiang Mai - Tayland Dhamma Rakhsa Projesi

Tayland'da 300,000 ağaç dikildi

Tayland'ın kırsal alanları boyunca bulunan yerel ormanların korunması en önemli konulardan biridir. Yıllarca yoğun bir şekilde uygulanan tek ürüne dayalı tarım nedeniyle tamamen yıpranmış olan toprakların özellikle tarımsal alanların içine ve çevresine ağaçlar dikmek suretiyle iyileştirilmesi söz konusudur. Dhamma Rakhsa, Tayland'ın kuzey ve kuzeydoğusundaki küçük üreticilerle birlikte geliştirilen tarımsal-ekolojik projeleri yürüten bir konsorsiyumdur. Bu projede çiftçilerin kendine yeterlilik sağlaması ve ekosistemlerini daha iyi korumalarını amaçlayan bir biyolojik tarım modelini geliştirmek için kooperatiflerde bir araya gelmeleri sağlanmıştır. Burada amaçlanan, ormancılık ile pirinç ekimini birleştiren yenilikçi bir tarım-orman modeli geliştirerek yerel ormanların yeniden oluşturulması ve bakımının sağlanmasıdır. Esas olan gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve küçük üreticilerin kendi kendine yetebilmesidir (beslenme, finans, enerji). Caudalie'nin desteğiyle Pur Project 2012 yılından beri 100,000 ağaç ve bitki dikmiştir. Dikilen fidanlar Pur Farm fidanlığı ve küçük ölçekli çiftçiler tarafından üretilmiştir.

2021'e kadar toplamda 280.000 ağaca ulaşacak bir yeniden ağaçlandırma projesi

2012'den beri PUR PROJET PARTNERİ

Sonneberg - Almanya Bergwald (Dağ Ormanı)

Projesi Sonneberg ormanına 7.000 ağaç dikildi

Caudalie ve PUR PROJET zarar gören ormanları canlandırma, iyileştirme ve koruma hedefi kapsamında Thüringen Ormanı'nı ağaçlandırma projesi için iş birliği yapıyor. 2018 yılında 7.000 ağaç dikildi.

2012'den beri WWF PARTNERİ

Yunnan - Çin Xishuangbanna ve Puer Projesi

2020 yılına kadar Çin'in Yunnan bölgesinde 1,034,000 ağaç dikilmiş olacak

Karlı dağlar, çam ormanları ve pirinç tarlaları ile çevrili geniş Yunnan bölgesi özellikle De'ang, Jingpo ve Lisu halklarının yaşadığı bir bölge olup dünyanın en çeşitli ve muhteşem manzaralarını barındırır. Tarımla uğraşanlar 1980'li yıllardan itibaren buradaki orman arazilerinin neredeyse tamamını kauçuk plantasyonlarına çevirerek- Xishuangbanna ve Puer bölgelerinin 1/5'i kadar alanı-Yunnan'ın ormanlık alanlarının %60'ını ortadan kaldırmışlardır. Bu durum gerçek anlamda ekolojik bir felakete neden olmuş; yabani filler gibi nesli tükenmekte olan hayvanların doğal yaşam alanlarını kaybetmelerine neden olmuştur. Bugün o bölgede sadece 290 yabani fil kalmıştır. Caudalie WWF ile birlikte Çin'de kauçuk ağacı ekimi nedeniyle niteliğini yitirmiş 2.000 hektarlık orman ekosistemini yeniden oluşturma ve sürdürülebilirlikte artış sağlayarak yerel topluluklar için geçim kaynakları oluşmayı amaçlamaktadır.

2012'den beri WWF PARTNERİ

Sumatra Adası - Endonezya Tesso Nilo Projesi

2012-2015 Endonezya'daki Sumatra Adası'nda 52,000 hektar orman alanı koruma altında

Endonezya dünyada en yoğun oranda bitkiye ve büyüleyici hayvan türlerine sahip, aynı zamanda ormanlık alanların en yoğun şekilde yok edildiği ülkelerden biridir: yasadışı odun ticareti ve tarım alanlarının palmiye yağı üretimi için dönüştürülmesi sebebiyle her yıl 1,8 milyon hektarlık ormanlık alan yok edilmektedir. WWF'nin Endonezya'daki misyonu bu orman kıyımına karşı mücadele etmek (Tesse Nilo parkının 1/3'indeki ormanlık alan yok edilmiştir.),sürdürülebilir palmiye yağı üretimi sağlamak, nesli tükenmekte olan hayvan türlerini korumak ve ekonomik aktivitelerin çeşitlendirilmesi konularında cesaretlendirmektir. Caudalie bu projede 52,000 hektarlık ormanlık alanı korumaya yardım etmek, 1,000 hektarlık RSPO sertifikalı palmiye yağı üretim plantasyonları (sürdürülebilir) yaratılması ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vahşi hayvanların yaşam alanlarının korunması için (225 fil, 130 orangutan, 65 Sumatra kaplanı) WWF'i desteklemeye karar vermiştir.

2012'den beri WWF PARTNERİ

Oaxaca - Meksika Copalita Zimatán Huatulco Projesi

2018 yılına kadar Meksika'nın Oaxaca bölgesinde 950,000 ağaç dikildi

Oaxaca Eyaletindeki Copalita-Zimatán-Huatulco'daki 268,000 hektarlık havza şeklindeki yamaç arazisi Meksika'daki 34 tür bitkinin 26 tanesini barındırmaktadır. Vahşi yaşamın devamlılığı için, mercan resiflerinin, mangrov ormanlarının ve kuru ormanların bulunduğu, bu eşsiz alanın korunması biyoçeşitlilik açısından zorunludur.

2012'den beri COEUR DE FORÊT PARTNERİ

Acre - Brezilya Povos de Floresta Projesi

Brezilya Amazonlarında 73,000 ağaç dikildi

Brezilya'daki Acre bölgesi biyoçeşitliliğinin zenginliği açısından dünyada birinci sırada yer almaktadır: Batı Amazon bölgesinde bilinen palmiye türlerinin %70'i bu bölgede bulunmaktadır. Ancak bölge karayolu altyapılarının geliştirilmesi, petrol havzalarının genişlemesi, yoğun şekilde büyükbaş hayvancılık yapılması ve yangınlar nedeniyle biyoçeşitliliğin kaybolması ve atmosferde sera etkisine yol açan milyonlarca ton gaz emisyonu nedeniyle tehdit altındadır. Bölgenin yerel halkı olan Kuntanawaslar 2004 yılından beri bölge sınırlarının çizilip tanınması ve yeni sürdürülebilir çalışmalar yapılması için ormancılık işletmesi kurulması için mücadele etmektedir. 2012'den itibaren üç ağaç bakım toplululuğu ağaçlandırma projesi için genç ağaçların üretimi ve ağaçların bakımında kullanılmak üzere organik gübre geliştirmişlerdir. Yerel ekosistem ile uyumlu olması açısından tohumlar ormandan toplanmaktadır.

2016'dan beri ARBRES ET PAYSAGES partneri

Fransa'nın Gironde Aquitaine bölgesindeki küçük ölçekli bağ sahipleri

Orman koridorlarının oluşturulması - 2019 sonuna kadar 13,000 ağaç dikildi.

Caudalie 2016'da küçük şarap üreticilerine ait bağların çevresine esas olarak kırlarda yetişen türlerden oluşan çeşitlendirilmiş çitler dikmek amacıyla Arbres et Paysages kuruluşuyla birlikte çalıştı. Orman koridorlarının oluşturulmasının birçok amacı var: biyoçeşitliliğin arttırılması,biyolojik denge (böcek dengesi, vahşi yaşam), rüzgarlık etkisi (evlerin, binaların, bitkilerin ve yerel hayvan sürülerinin korunması), erozyonu önleme etkisi (dağ sırtlarına hendekler boyunca) ve su kalitesinin korunması. 2016-2017 yıllarında 5,000 bitki (ağaç ve çalı) Gironde'nin asma bağları boyunca dikilmiştir.

2012'den beri NATIONAL FOREST FOUNDATION partneri

Minnesota, Montana, Wyoming ve Washington Eyaletleri ABD

2021 yılına kadar 2,058,000 ağaç dikilmiş olacak

Caudalie 2015 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük milli parkların yeniden ağaçlandırılmasına ve kuraklık ile yangın nedeniyle tahrip olan biyoçeşitliliği zenginleştirmeye yönelik geniş çaplı bir program kapsamında NFF'yi desteklemektedir. Bu bağlamda 2018 yılında Montana (Whitebark Pine National Forest), Wyoming (Flathead National Forest), Washington (Okanogan-Wenatchee National Forest) ve Minnesota (Chippewa National Forest) eyaletlerinde 1 milyondan fazla ağaç yeniden dikilmiştir.

Caudalie 2019 yılında da NFF ile işbirliğini devam ettirerek Kaliforniya, Washington ve Oregon eyaletlerinde 1 milyon ağaç daha dikmeye karar vermiştir. Ekilen ağaçlar toprağın ıslah edilmesi, güçlü bir biyoçeşitlilik yaratılması ve faunanın doğal habitatının korunması için yalnızca yerel türlerden seçilmektedir.

Ocean Protect

Endonezya CORAL GUARDIAN

Nakledilen, korunan ve restore edilen 3.000 mercan

Caudalie, mercan resiflerinin korunması ve restorasyonuna yönelik bir proje kapsamında CORAL GUARDIAN ile birlikte çalışmaktadır. 2019 yılında bu ortaklık sayesinde Endonezya (Hatamin bölgesi) 3.000'den fazla mercan nakil ve restore edilecek, korunacak.

Ocean Protect

Antigua ve Barbuda REEF WORLD

Deniz ekosisteminin korunması hakkında farkındalık oluşturulması ve eğitim düzenlenmesi

REEF WORLD'ü destekleyen Caudalie dalış ve şnorkel alanındaki aktörlere yönelik Green Fins isimli bir sertifikalandırma programına ortak olmuştur. BM Çevre Programı kapsamında deniz ekosistemini etkileyebilecek aktörlere yönelik iyi uygulamaları teşvik eden bir davranış kuralları geliştirilmiştir. Bu program, iklim değişikliğiyle kara kaynaklı kirlilik nedeniyle gün geçtikçe daha çok tehlikeyle karşı karşıya kalan mercan resiflerine yönelik tehdit ve tahribatın ölçümlenebilir biçimde azaltılmasına olanak sağlamaktadır. Bu program çevre dostu dalış uygulamaları için Antigua ve Barbuda'da başarıyla hayata geçirilmiştir.

Ocean Protect

Fransa SURFRIDER FOUNDATION

Kıyı bölgelerindeki kirlilik konusunda farkındalık yaratma ve sivil seferberlik düzenleme

Caudalie, Ocean Initiatives planının uygulanması için SURFRIDER FOUNDATION EUROPE kuruluşuna destek vermeye karar vermiştir. Bu farkındalık programı, insanların doğa üzerindeki etkisini ortaya koyarak vatandaşların davranışlarını değiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda gönüllü olarak sahillerde, göllerde, nehirlerde ve deniz altındaki atıkların toplanması için ağlar kurulmaktadır.

PLANETE URGENCE 2018'den beri işbirliği

Madagaskar

2021'e kadar 20.000 ağaç

Çevrenin korunması ile yerel toplulukların sosyoekonomik kalkınmasının dengelenmesi

ENVOL VERT 2019'dan beri işbirliği

Peru

2020'ye kadar 42.000 ağaç

Kakao ve kahve ekim alanlarında tarımsal ormancılık ve Peru Amazon ormanlarındaki bozulmuş alanların ıslahı

ENVOL VERT 2019'dan beri işbirliği

Yunnan Green foundation Çin

2021'e kadar 490.000 ağaç

Hayvanların korunması

Caudalie kuruluşundan bu yana hayvanlar üzerinde test yapılmasına karşıdır ve Avrupa mevzuatına uygun olarak ürünlerini hayvanlar üzerinde test etmemektedir. Caudalie alternatif yöntemler kullanarak ürün içeriklerini ve bitmiş ürünleri test etmektedir ve hayvansal türevli içerikler kullanmamaktadır. 2014 yılından beri, Caudalie hayvanlar üzerinde test yapmayan ve alternatif olarak geliştirilen in vitro testleri geliştirip kullanan Institute for In Vitro Sciences (IIVS) isimli kuruluşu desteklemektedir. Vitro testi teknikleri üzerine bilimsel araştırmalarıyla alanında uzman olan IIVS aynı zamanda bu alternatif yöntemlerin bütün dünyada kullanımını ve kabulünü sağlamak amacıyla farkındalık sağlama ve eğitim programları yürütmektedir.