Gör Izgara Liste

Dünya genelinde projelerimiz

2012'den beri

Coeur de forêt Partneri

Acre - Brezilya
Povos de Floresta Projesi

Tree iconBrezilya Amazonlarında 30,000 ağaç dikildi
Acre – Brazil

Brezilya'daki Acre bölgesi biyoçeşitliliğinin zenginliği açısından dünyada birinci sırada yer almaktadır: Batı Amazon bölgesinde bilinen palmiye türlerinin %70'i bu bölgede bulunmaktadır. Ancak bölge karayolu altyapılarının geliştirilmesi, petrol havzalarının genişlemesi, yoğun şekilde büyükbaş hayvancılık yapılması ve yangınlar nedeniyle biyoçeşitliliğin kaybolması ve atmosferde sera etkisine yol açan milyonlarca ton gaz emisyonu nedeniyle tehdit altındadır. Bölgenin yerel halkı olan Kuntanawaslar 2004 yılından beri bölge sınırlarının çizilip tanınması ve yeni sürdürülebilir çalışmalar yapılması için ormancılık işletmesi kurulması için mücadele etmektedir.

2012'den itibaren üç ağaç bakım toplululuğu ağaçlandırma projesi için genç ağaçların üretimi ve ağaçların bakımında kullanılmak üzere organik gübre geliştirmişlerdir. Yerel ekosistem ile uyumlu olması açısından tohumlar ormandan toplanmaktadır. 2012 ve 2015 yılları arasında toplamda 30,000 çeşitli yerel ağaç dikilmiştir.