Gör Izgara Liste

Dünya genelinde projelerimiz

2012'den beri

Pur projet Partneri

San Martín – Peru
Alto Huayabamba ve Biocorredor Martin Sagrado Projeleri

Tree icon2020 yılına kadar Peru Amazonu'nda 2,000,000 ağaç dikilmiş olacak
San Martín – Peru

Peru'nun San Martin bölgesinde bulunan And Dağları'nda 1 milyon hektarlık alana yayılan ormanlık alanın %40'ını kaybetti. Biyoçeşitlilik ciddi tehlike altında ve torprak fakirleşmektedir. Tarımsal verim düşmekte ve yerel halk giderek yoksullaşmaktadır. Pur Project'in amacı organik tarım yapan küçük kahve ve kakao üreticilerine sürdürülebilir tarım yapabilmeleri için şartları yeniden sağlamaktır. Caudalie, %10'u tıbbi bitkilerden ve çiçeklerden oluşan çok çeşitli bitki türlerinin olduğu bölgeye 185,500 ağaç dikerek ve Alto Huayabamba Nehir bölgesini korumak amacıyla Pur Project'i desteklemektedir. Caudalie Ucayali bölgesinde yaşayan ve yerel bitkiler hakkında atalarından miras kalan bilgiye sahip Shipibos yerlileriyle tıbbi esanslar yapımı için çalışacak laboratuvar kurulması için çalışmaktadır.

2016'dan beri Caudalie, toplamda iki milyon ağaç dikerek 100,000 hektarlık ormanlık arazinin korunması ve oluşturulması için çalışmaktadır. Bu bölge UNESCO tarafından 2016 yılının Nisan ayında "Biyosfer Bölge" olarak belirlenmiştir.

Chiang Mai - Tayland
Dhamma Rakhsa Projesi

Tree iconTayland'da 100,000 ağaç dikildi
Chiang Mai – Thailand

Tayland'ın kırsal alanları boyunca bulunan yerel ormanların korunması en önemli konulardan biridir. Yıllarca yoğun bir şekilde uygulanan tek ürüne dayalı tarım nedeniyle tamamen yıpranmış olan toprakların özellikle tarımsal alanların içine ve çevresine ağaçlar dikmek suretiyle iyileştirilmesi söz konusudur. Dhamma Rakhsa, Tayland'ın kuzey ve kuzeydoğusundaki küçük üreticilerle birlikte geliştirilen tarımsal-ekolojik projeleri yürüten bir konsorsiyumdur. Bu projede çiftçilerin kendine yeterlilik sağlaması ve ekosistemlerini daha iyi korumalarını amaçlayan bir biyolojik tarım modelini geliştirmek için kooperatiflerde bir araya gelmeleri sağlanmıştır.

Burada amaçlanan, ormancılık ile pirinç ekimini birleştiren yenilikçi bir tarım-orman modeli geliştirerek yerel ormanların yeniden oluşturulması ve bakımının sağlanmasıdır. Esas olan gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve küçük üreticilerin kendi kendine yetebilmesidir (beslenme, finans, enerji). Caudalie'nin desteğiyle Pur Project 2012 yılından beri 100,000 ağaç ve bitki dikmiştir. Dikilen fidanlar Pur Farm fidanlığı ve küçük ölçekli çiftçiler tarafından üretilmiştir.