Caudalie

x
İletişimde kalın
Caudalie bültenine
abone olun
Yıl boyu özel indirimler ve hediyeler

myCAUDALIE Sadakat Programı Kuralları

1) Konu:

Şirket sermayesi 1.007.600 Euro olan, merkezi 6 Place de Narvik - 75008 Paris adresinde bulunan, Paris Ticaret ve Şirketler Siciline 398 360 123 numara ile kayıtlı bulunan adi hisseli bir şirket olan CAUDALIE www.caudalie.com web sitesi aracılığıyla müşteri sadakatini hedefleyen bir programa sahiptir.
myCAUDALIE Sadakat Programı bazı Caudalie ürünlerini satın alan tüketicilerin bir hesap üzerinde daha sonra hediyelere ve/veya avantajlara dönüştürülebilecek puanlar toplamalarını sağlamaktadır.

2) myCAUDALIE Sadakat Programına katılma:

2.1 Katılma koşulları:

myCAUDALIE sadakat programına katılım ücretsizdir. Sadece Fransa (Avrupa’daki toprakları) ve aşağıda sıralanan ülkelerden birinde ikamet eden yetişkin ve gerçek şahıslar sadakat programına katılabilirler:
 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • İspanya (Kanarya Adaları hariç)
 • Yunanistan
 • İrlanda
 • İtalya (Pantelleria hariç)
 • Lüksemburg
 • Monako
 • Hollanda
 • Polonya
 • Portekiz (Madeira ve Azor Adaları hariç)
 • İngiltere (Jersey, Guernesey hariç)
 • Rusya
 • İsviçre
 • Türkiye
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Kanada
 • Brezilya
 • Hong Kong
 • Kore
 • Çin
www.caudalie.com isimli Internet sitesindeki myCAUDALIE alanında bir hesap oluşturan ve en az bir myCAUDALIE kodu giren gerçek şahıslar myCAUDALIE Sadakat Programına katılmış olarak kabul edilecektir (-> mağazadan veya online bir alım yaparak myCAUDALIE puanları kazanmış olanlar). Sadece bir hesap oluşturulabilir (aynı ad, soyadı ve adres).
myCAUDALIE kodu 10 veya 11 rakamdan/harften oluşan ve özgün bir dizi olup sadece myCAUDALIE programına dâhil olan Caudalie ürünlerinin ambalajlarının içinde yer alır.
myCAUDALIE hesabı kişiye özeldir ve gerçek şahısların profesyonel değil kişisel kullanımına yöneliktir.

2.2 Kullanma koşulları:

myCAUDALIE Sadakat Programı sadık Caudalie tüketicilerine avantajlar sağlamayı öngören bir programdır.
Bir myCAUDALIE hesabının oluşturulması bu kuralların tamamen ve çekincesiz olarak kabul edildiği anlamına gelir.
myCAUDALIE Sadakat Programına katılma işlemi ancak myCAUDALIE sadakat programına katılım soru kâğıdında iletilen bilgilerin tam, okunaklı ve işletilebilir olması koşuluyla bizim bilgiişlem dosyamızda onaylanabilir.
Katılımcının www.caudalie.com adresindeki kişisel myCAUDALIE alanına bağlanarak kendisiyle ilgili bilgileri güncel halde tutma sorumluluğu yine kendisine aittir. CAUDALIE firması Katılımcının bir sadakat sunumunu almamasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3) Kişisel veriler:

Toplanan kişisel veriler myCAUDALIE Sadakat Programının farklı avantajlarından yararlanabilmek için zorunlu ve gereklidir.
Katılımcı myCAUDALIE Sadakat Programına kayıt yaptırmak suretiyle kişisel verilerinin CAUDALIE firması tarafından özellikle de kendisine sunumları ve bilgileri göndermek amacıyla bu program kapsamında kullanılmasına muvafakat eder. Programa katılan bir kişi CAUDALIE firmasının kendi kimliği veya ikamet yeri ile ilgili her türlü denetimi yapmasına izin verir.
Bilişim, dosyalar ve özgürlükler hakkındaki 6 Ocak 1978 tarihli Yasa hükümlerine göre CAUDALIE firması dosyasının CNIL (Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu) nezdinde beyanını gerçekleştirmiştir. Katılımcı, Caudalie Müşteri Hizmetleri Servisinin 6 Place de Narvik, 75008 Paris, Fransa adresine yazarak erişim, itiraz ve düzeltme hakkından yararlanabilir.

4) myCAUDALIE puanlarını kazanma:

Caudalie mağazalarından veya www.caudalie.com adresinden aşağıda sıralanan bir Caudalie ürünü satın alınırken sadakat puanları otomatik olarak Katılımcının hesabına eklenir. Özgün koda sahip bir Caudalie ürününün satın alınması esnasında Sadakat Programı Katılımcısı Internet üzerinden www.caudalie.com adresine bağlanır ve kişisel myCAUDALIE hesabına girerek söz konusu myCAUDALIE kodunu bildirerek alımının hak kazandırdığı sadakat puanlarından otomatik olarak yararlanır.
Kazanılan puanlar Katılımcının kişisel hesabındaki alacak hanesine yazılır.
Her katılımcı bakiye kalan puanlarına şu şekilde erişebilir:
 • www.caudalie.com adresindeki kişisel myCAUDALIE hesabı üzerinden,
 • Müşteri İlişkileri Servisimizle telefon veya e-mail aracılığıyla temas kurarak.
Puanlar verildikleri tarihten itibaren en fazla 12 aylık bir süre boyunca geçerlidir. myCAUDALIE programına dâhil olan bir ürünün satın alınmasıyla birlikte yeni puanların kazanılması Katılımcının hesabında önceden birikmiş olan puanların tamamının geçerliliğinin on sekiz (18) ay süreyle uzatılmasını sağlayacaktır.
Katılımcı bir Caudalie ürünü hakkındaki görüşünü belirtmek (görüşüne konu olan ürüne ait özgün kod ile doğrulamak şartıyla) veya bir yakınını desteklemek (yakını olan kişinin özgün kodu bildirerek kendi adına bir myCAUDALIE oluşturması şartıyla) suretiyle özellikle doğum günü hediyesi ve/veya özel sunumlar gibi belirli pazarlama etkinlikleri esnasında ek puanlar kazanabilir.

5) myCAUDALIE puanlarının dönüştürülmesi:

Katılımcının hesabında biriken ve alacak olarak kaydedilen puanlar sadece Katılımcının kişisel alanında yer alan “Hediye Seçimim” (Choisir mon cadeau ) başlığı altında sıralanan ürünlerle ve elde mevcut stoklar dâhilinde hediyelere dönüştürülebilir.
Katılımcı hediyesinden (hediyelerinden) yararlanabilmek için aşağıdaki işlemlerden birini tercih edebilir:
- Bunları bir on-line ürün siparişine dâhil etmek,
- 30 gün içerisinde bir değişim belgesi ibraz etmek suretiyle kendi seçeceği bir onaylı satış noktasından teslim almak.

6) myCAUDALIE Sadakat Programının değiştirilmesi:

CAUDALIE firması myCAUDALIE Sadakat Programını herhangi bir zamanda değiştirme (katılım koşulları, avantajlar, vb.) veya yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.
myCAUDALIE Sadakat Programının durdurulması durumunda CAUDALIE firması bir ay süreyle katılımcılara geri kalan sadakat puanlarını kullanma imkânını tanıyacaktır. Bu sadakat puanlarının Katılımcı tarafından kullanılmaması durumunda puanlar kesin olarak kaybedilecektir.

7) Kurallara aykırı kullanım:

Bu kurallara aykırı hareket edilmesi, myCAUDALIE Sadakat Programının Katılımcı veya Katılımcı yerine hesabı kullanan üçüncü şahıslar tarafından kurallara aykırı bir şekilde kullanılması sadakat hesabının hiçbir telafi veya tazminata yol açmaksızın hukuken etkinliğinin kaldırılmasına ve silinmesine yol açacaktır.
CAUDALIE firması kurallara aykırı kullanımı önlemek amacıyla, Sadakat Programı Katılımcısına ait hesabın etkinliğini, kendisi türü ne olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunamadan kaldırma hakkını saklı tutar. Bu durum özellikle anormal sayıda myCAUDALIE kodu aynı gün içinde ve/veya birkaç gün içinde hesaba girildiğinde söz konusu olur. CAUDALIE firması kurallara riayet edilip edilmediğini her zaman denetleme hakkını saklı tutar.

8) Feragat etmeme:

Taraflardan herhangi birinin bu kurallara göre hareket etmemesi, eğer açık ve yazılı bir feragat söz konusu değilse, hareket etme hakkından feragat edildiği anlamına gelmez.

9) Amir hukuk:

Bu kurallar Fransız yasalarına tabidir.
Eğer bu kurallarda yer alan maddelerden birinin herhangi bir nedenle geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz olduğuna hükmedilirse, söz konusu madde kuralların geri kalanından ayrı olarak değerlendirilecek ve bu durum diğer maddelerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

10) Yetkili Mahkeme:

Dostane bir çözüm yolunun bulunamaması durumunda, bu kuralların yorumlanması ve icrasıyla ilgili her türlü anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasında sadece Fransız mahkemeleri yetkili olacaktır.